27.1.2023

Leinnevankankaan tuulipuistohanke uuteen käsittelyyn Saarijärvellä

Saarijärven kaupunki käsittelee uudestaan Leinnevankankaan tuulipuiston kaavoitusaloitetta. Kaavoituksen aloittamisesta päättävät kaupungin luottamushenkilöt.

Pohjan Voima suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Saarijärvelle yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Leinnevankankaan hankealue sijaitsee Saarijärven pohjoisosassa, Karstulan ja Kannonkosken rajojen tuntumassa.

Leinnevankankaan hanketta käsiteltiin kaupunginhallituksessa ensimmäisen kerran vuoden 2022 syyskuussa. Silloin kaupunginhallitus päätti olla aloittamatta tuulivoimakaavoitusta. Marraskuussa kaupunginvaltuusto päätti hallintosääntömuutoksesta, joka siirsi energiakaavojen käynnistyspäätökset hallitukselta valtuustolle.

Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto pitää hyvänä sitä, että Saarijärvellä haluttiin ottaa hanke uudelleen käsittelyyn.

”Me olemme mielellämme edelleen mukana. On hyvä, että hanketta käsitellään nimenomaan kaupunginvaltuustossa. Sitä kautta saadaan laaja paikallinen näkemys asiasta.”

Mäkipelto muistuttaa, että tässä vaiheessa ei vielä päätetä tuulipuiston rakentamisesta. Nyt on kyse siitä, ryhdytäänkö selvittämään, sopiiko Leinnevankangas tuulivoiman tuotantoon.

Pohjan Voima suunnittelee tuulipuistoon 12–16 voimalaa, joiden yhteenlaskettu nimellisteho on noin 80–160 megawattia. Kaavoitus- ja lupaprosessi kestää tavallisesti 3–4 vuotta, joten sähkön tuotanto alkaisi aikaisintaan vuonna 2027. Lopullisen päätöksen tuulipuiston edellyttämästä osayleiskaavasta tekee Saarijärven kaupunginvaltuusto.

”Syyskuun jälkeen hankealuetta on pienennetty koillis- ja kaakkoisreunoilta noin 300 hehtaarilla. Myös voimaloiden alustavaa sijoittelua on muutettu, ja hankkeen näkymäalueanalyysi ja melumallinnus on päivitetty. Haluamme tarjota Saarijärven kaupunginvaltuuston käyttöön mahdollisimman kattavan aineiston hankkeesta, kun valtuutetut punnitsevat kaavoitusprosessin aloittamista”, Mäkipelto kertoo.

Jos kaavoitus päätetään aloittaa, sen rinnalla alkaa myös ympäristövaikutusten arviointi eli YVA-menettely. Voimaloiden määrä ja sijoittelu täsmentyvät edelleen suunnittelun ja YVA-prosessin aikana.

Leinnevankankaan hankealue on muun muassa valtion, Saarijärven kaupungin, metsäyhtiöiden ja yksityishenkilöiden omistuksessa. Merkittävä osa alueesta on jo varattu hankkeen käyttöön. Jokainen alueelta maata omistava voi omalta osaltaan harkita liittymistä mukaan hankkeeseen. Saarijärven kaupunki käsittelee kaupungin maiden vuokraamista koskevaa aiesopimusta samanaikaisesti kaavoitusaloitteen kanssa.

Pohjan Voima kehittää Leinnevankankaan hanketta yhteistyössä valtion maita hallinnoivan Metsähallituksen kanssa.

”Pohjan Voima on meille tuttu kumppani. Yhteinen arvo näissä hankkeissa on vastuullisuus: kuullaan mahdollisimman laajasti kaikkia osapuolia ja panostetaan hankkeiden suunnitteluun. Silloin tuulipuistojen vaikutukset asukkaille ja luontoon tunnistetaan hyvissä ajoin ja ne voidaan karsia minimiin”, sanoo Metsähallituksen tuulivoima-asiantuntija Joni Lehto.

Metsähallituksella on jo kymmenen vuoden kokemus tuulivoimahankkeista. Sen tavoitteena on moninkertaistaa uusiutuvan energian tuotanto Metsähallituksen alueilla. Tuulipuistot edistävät Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Leinnevankankaan hanketta kehitettiin alun perin yhdessä Karstulan kanssa niin, että kahden kunnan alueella sijaitsevat tuulivoimalat olisivat muodostaneet yhden tuulipuiston. Nyt Karstulan puolella sijaitseva tuulipuisto etenee Tukkimäen nimellä. Karstulan kunnanhallitus hyväksyi Tukkimäen aluetta koskevan kaavoitusaloitteen vuonna 2022, ja hankkeen YVA-ohjelma julkaistaan alkuvuonna 2023.

”Ymmärrän, että tuulivoimaan liittyy monenlaisia kysymyksiä. Minulle voi aina soittaa suoraan ja kysyä, jos jokin asia mietityttää. Me pidämme huolta siitä, että voimaloista olisi mahdollisimman vähän haittaa kenellekään. Kaikki alustavat suunnitelmat on tehty Saarijärven kaupungin selkeiden ohjeistusten mukaan”, Tomi Mäkipelto kertoo.

Näinä aikoina tuulisähkön edullisuus ja kotimaisuus ovat aiempaa arvokkaampia. Energiaviraston tuoreiden tilastojen mukaan sähkön kokonaishinta nousi vuonna 2022 noin 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ilman suomalaista tuulivoimaa hinta olisi noussut vielä enemmän.

”Tuulivoima laskee sähkön keskihintaa, koska se on halvin tapa tuottaa sähköä. Siksi se tuntuu jokaisen kodin sähkölaskussa. Lisäksi tuulisähkö on paikallista energiaa, joka lisää omavaraisuutta ja vähentää riippuvuutta tuontisähköstä.”

Pohjan Voima on kotimainen energiayhtiö. Sen tehtävänä on avata suomalaisille kodeille ja teollisuudelle uusia paikallisia ja vähäpäästöisiä energianlähteitä, jotka eivät ehdy koskaan. Tuulipuistojen lisäksi yritys suunnittelee ja toteuttaa aurinkoenergiahankkeita.

LISÄTIEDOT

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092

12.1.2024

Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuistoa Alajärvelle

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuiston rakentamista Koppelonevalle, joka sijaitsee Alajärven koillisosassa. Tätä varten yhtiö hakee Alajärven kaupungilta suunnittelutarveratkaisua. Lisäksi…

30.11.2023

Pohjan Voima suunnittelee tuuli- ja aurinkopuistoa Parkanoon ja Ikaalisiin

Kaavoitusaloite on lähetetty käsiteltäväksi molemmille kaupungeille. Energiayhtiö Pohjan Voima on aloittanut tuuli- ja aurinkopuiston hankesuunnittelun Kangaslammin alueelle. Se sijoittuu pääosin…

29.9.2023

Pohjan Voima etsii maankäyttöpäällikköä

Vahvistamme tiimiämme ja etsimme maankäyttöpäällikköä osaksi kokenutta ja tiivistä työyhteisöämme. Maankäyttöpäällikkönä vastaat Suomessa sijaitsevien tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden toteutukseen tarvittavien maanvuokrasopimusten…