Jalat maassa, katse tulevaisuudessa

Toimintamme painopiste on tällä hetkellä maalle rakennettavien tuulivoimahankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yksikään energianlähde ei ole täysin päästötön. Tuulivoimalan valmistamisen, rakentamisen, käytön ja purkamisen aiheuttamat päästöt ovat kuitenkin vähäisiä voimalan elinkaaren aikana tuotettuun sähköön nähden. Maalle rakennettava tuulivoima onkin tällä hetkellä kustannustehokkain tapa tuottaa uutta, puhtaampaa sähköä

Energiateknologia kehittyy nopeasti. Seuraamme aktiivisesti esimerkiksi teollisen mittakaavan aurinkoenergian ja vetyyn perustuvien energiavarastojen mahdollisuuksia. Siksi toimintaperiaatteemme ohjaavat vahvasti tulevaisuuteen:

  1. Rakennamme suomalaisella asenteella ja osaamisella kestävää energiantuotantoa.
  2. Keskitymme ratkaisuihin, jotka mahdollistavat kohtuuhintaisen energian tuottamisen.
  3. Muutamme rohkeilla teoilla maamme energiajärjestelmää vähähiilisemmäksi.

Mukana hankkeen elinkaaren kaikissa vaiheissa

Vahvuutemme on energiahankkeiden kokonaisvaltaisessa läpiviennissä ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemuksessa. Etsimme sopivat hankealueet, suunnittelemme hankkeen rakentamisvalmiuteen, vastaamme paikallisen yhteisön osallistamisesta ja toteutamme investoinnin yhdessä kumppaneiden kanssa