Jalat maassa. järkevästi.

Pidämme omalta osaltamme huolen siitä, että Suomi saavuttaa energiaomavaraisuuden mahdollisimman järkevällä tavalla. Siksi painopisteemme on maalle rakennettavassa tuulivoimassa.

Mikään energianlähde ei ole haitaton tai täysin päästötön. Tuulivoimalan valmistamisen, rakentamisen, käytön ja purkamisen aiheuttamat päästöt ovat kuitenkin vähäisiä voimalan elinkaaren aikana tuotettuun sähköön nähden. Maalle rakennettava tuulivoima on edullisin tapa uuden sähkön tuottamiseen. Jotta onnistumme, meidän pitää:

  1. Tehdä rakentavaa yhteistyötä paikallisten ihmisten, yritysten ja kuntien kanssa, kaikkia aidosti kuunnellen.
  2. Suunnitella hankkeet niin, että ne ovat sekä talouden että luonnon kannalta järkeviä, kannattavia ja kestäviä.
  3. Toteuttaa työt sitkeästi ja ahkerasti, työllistäen lähiseudun ihmisiä ja yrityksiä mahdollisimman paljon.

maksimoimme paikallisen talouden hyödyt.

Vahvuutemme perustuu energiahankkeiden kokonaisvaltaiseen toteutukseen ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemukseen. Minimoimme haitat ja maksimoimme hyödyt paikallisille ihmisille. Vastaamme puheluihin ja kuuntelemme. Välitämme, parannamme ja työllistämme. Hajautamme uuden ajan energian kylien, seutujen ja kaupunkien elinvoimaksi.

Suunnittelu

Kartoitamme alueet ja analysoimme soveltuvuuden sähköntuotantoon. Neuvottelemme maanomistajien, asukkaiden ja kuntapäättäjien kanssa. Hoidamme suunnittelun, luvitukset ja verkkoliittymät.

Toteutus

Järjestämme rahoituksen ja valitsemme laitetoimittajat ja rakentamisen urakoitsijat. Ryhdymme valmistelemaan voimaloiden tuotantovaihetta.

Tuotanto

Hoidamme energiantuotannon valvonnan ja ohjauksen. Pidämme huolta alueen huollosta ja voimaloiden kunnossapidosta. Kehitämme toimintaa vuoden jokaisena päivänä.