hankkeesta hyötyy koko kunta.

Tuulipuisto on järkevä päätös yksittäisen kunnan taloudelle. Se ei tarvitse taloudellista tukea mutta tuottaa tuloja paikallisille ihmisille, yrityksille ja kunnille pitkälle tulevaisuuteen. Tiedämme, että mitään energian tuotantomuotoa ei voi väittää haitattomaksi. Tuulivoiman haittojen ja hyötyjen suhde on kuitenkin poikkeuksellisen hyvä.

Kysymyksiä ja vastauksia

 • Miksi tuulivoimaa ei rakenneta sinne, missä energiaa eniten käytetään?

  Tuulipuistoja kannattaa rakentaa paikkoihin, joissa tuulee tarpeeksi ja joissa niistä ei ole liikaa haittaa. Etelärannikolle ja Itä-Suomeen ei tällä hetkellä rakenneta juurikaan tuulivoimaa, koska tuulivoimalat voisivat häiritä siellä Puolustusvoimien toimintaa. Tuulivoiman hajauttaminen maakuntiin on järkevää myös siksi, koska teollisuuden suuret sähkönkäyttäjät toimivat maakunnissa.

 • Tuleeko lähellä asuville välkettä siipien pyörimisestä?

  Tuulivoimalan rakennuslupa määrää tietyt suojaetäisyydet asutukseen äänen ja mahdollisen välkkeen vuoksi. Keskellä kesää aurinko paistaa korkealta, jolloin varjon alue on pieni. Syksyn ja talven aurinkoisina päivinä varjo ulottuu pidemmälle. Käytännössä välkkeen voi havaita vuoden aikana joissakin paikoissa muutamien tuntien aikana.

 • Kuinka paljon ääntä tuulivoimalan siivet aiheuttavat?

  Tuulivoimalat eivät ole äänettömiä. Niiden ääntä voisi kuvata huminaksi, jota on kohtuullisen vaikea kuulla sisätiloissa. Suomessa tuulivoimaloiden ääntä säädellään tarkemmin kuin muita rakennetun ympäristön äänilähteitä. Jokaisen tuulivoimalan äänet mallinnetaan YVA-prosessin aikana huolellisesti, jotta valtioneuvoston määrittämät rajat eivät ylity. Jälkikäteen tehdyt mittaukset ovat osoittaneet, että mallinnukset ovat vastanneet hyvin todellisuutta.

 • Kuka vastaa sitä, että tiestö kestää rakennustöiden aikana?

  Me vastaamme siitä, että teiden kantavuus riittää. Emme voi ottaa riskiä siitä, että tuulivoimaloiden siivet vaurioituvat kuljetusten aikana. Siksi alueen tiestö yleensä paranee tuulivoimahankkeen aikana. Tästä on hyötyä muun muassa metsänhoidolle – ja ylipäänsä kaikille jotka alueella kulkevat, myös metsästäjille ja marjastajille.

 • Onko tarkoituksena, että tuulipuistojen rakentamisessa ei käytetä ulkomaista työvoimaa?

  Ei ole. Tämä pitää sanoa suoraan ja rehellisesti: lähes kaikilla Suomen suuremmilla rakennustyömailla käytetään ulkomaista työvoimaa eivätkä tuulivoimalat ole poikkeus. Suomalaisista rakentajista on ollut pulaa, ja tuulivoimaloiden rakentamisessa tarvitaan myös sellaisia ammattilaisia, joita on Suomessa hyvin vähän.

 • Sanotte, että pyritte työllistämään mahdollisimman paljon paikallisia. Mitä se tarkoittaa?

  Valitsemme paikallisen vaihtoehdon, jos meillä on kaksi yhtä vahvaa työntekijää tai palveluntarjoajaa. Mutta jos paikallista osaamista ei voida hankkia järkevillä ehdoilla, käytämme ulkopaikkakuntalaisia tai ulkomaisia tekijöitä. Tuulivoimaloiden tekniikka tuodaan pääosin ulkomailta. Perustustöihin tarvittavat betonit, raudat ja nosturit tulevat puolestaan läheltä. Myös kunnossapitoon käytetään pääsääntöisesti kotimaisia voimia.

 • Onko YVAlla todellista merkitystä? Vai onko kaikki päätetty jo etukäteen?

  YVA saattaa tuntua raskaalta ja etäiseltä prosessilta, mutta se on oikeasti toimiva menettely, joka haastaa hankkeen suunnittelijat. YVAssa tutustutaan perinpohjaisesti alueen erityispiirteisiin. Jos hankkeen arvioidaan aiheuttavan merkittäviä haittoja, suunnitelmaa muutetaan tai se jää toteutumatta.

 • Kuka viime kädessä päättää, tuleeko tuulipuisto tälle seudulle?

  Kunnanvaltuutetut. Jos valtuusto sanoo ei, tuulipuistoa ei rakenneta. Jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa asiaan valtuutettujen kautta.

 • Miten tavallinen kuntalainen hyötyy tuulipuistosta?

  Tuulipuisto maksaa kunnalle kiinteistöveroa, jonka tuotoilla voidaan palkata esimerkiksi lääkäreitä, hoitajia ja opettajia. Verotuotot vähentävät painetta kunnallisverotuksen kiristämiseen. Joissakin kunnissa niiden avulla on voitu keventää verotusta.

 • Rakennetaanko aurinkosähköä tuulipuistojen yhteyteen?

  Se on joissakin paikoissa järkevää. Aurinkosähkölaitoksia voidaan rakentaa tuulipuistoissa tai niiden lähellä sellaisille alueille, jotka eivät sovi tuulivoiman tuotantoon.

 • Mitkä ovat aurinkosähkölaitosten merkittävimmät haitat?

  Aurinkosähkölle varattua maa-aluetta ei voida käyttää sen jälkeen muuhun, esimerkiksi virkistyskäyttöön. Aurinkosähköä varten on kuitenkin kohtuullisen helppo löytää sellaisia maa-alueita, joita on vaikea hyödyntää muilla tavoin. Kansan kielellä tällaisia alueita kutsutaan joutomaiksi.

 • Kannattaako aurinkosähköä rakentaa Suomeen?

  Kyllä kannattaa. Aurinkosähkön kannattavuus on parantunut nopeasti teknologian kehittymisen seurauksena. Etelä-Suomeen tulee taivaalta vuosittain yhtä paljon auringon säteilyä kuin Pohjois-Saksaan. Aurinkosähkön tuotto kohoaa usein korkeaksi sellaisina päivinä, kun Suomessa ei tuule.

 • Mikä Pohjan Voima on?

  Pohjan Voima on energiayhtiö, joka kehittää ja rakentaa edullista uusiutuvaa energiaa mahdollisimman järkevästi.

Haluatko tietää lisää tuulivoimasta?

Miksi tuulivoimaa voidaan rakentaa ilman tukea? Miksi tuulivoimasta on tullut halvin sähkön tuotantomuoto? Onko tuulivoimaloiden infraäänellä terveysvaikutuksia? Vastaukset näihin ja moniin muihin hyviin kysymyksiin löytyvät Tuulivoimayhdistyksen sivustolta, jossa julkaistaan myös ajantasaista tietoa tuulivoiman kehittymisestä ja sen vaikutuksesta Suomeen.