30.11.2023

Pohjan Voima suunnittelee tuuli- ja aurinkopuistoa Parkanoon ja Ikaalisiin

Kaavoitusaloite on lähetetty käsiteltäväksi molemmille kaupungeille.

Energiayhtiö Pohjan Voima on aloittanut tuuli- ja aurinkopuiston hankesuunnittelun Kangaslammin alueelle. Se sijoittuu pääosin Parkanoon, minkä lisäksi hankealueen keskellä on Ikaalisiin kuuluva alue.

Kangaslammin hankkeen on käynnistänyt Salpatuuli Osuuskunta, joka on tehnyt valtaosan alueen maanvuokraussopimuksista. Nyt kaavoituksen alkaessa on sovittu yhteistyöstä, jonka myötä hanke siirtyy Pohjan Voimalle.

”Olemme yhdessä Salpatuulen kanssa päätyneet siihen, että hankkeen kehittämistä jatketaan Pohjan Voiman resursseilla”, kertoo Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto.

Hankealueella sijaitsee Pirkanmaan maakuntakaavan mukainen tuulivoima-alue. Tuulipuiston maisemavaikutuksia on myös arvioitu Parkanon kaupungin teettämässä selvityksessä.

”Laajat esiselvitykset on jo tehty. Niiden pohjalta vaikuttaa siltä, että Kangaslammin alue sopii hyvin tuuli- ja aurinkopuistoksi. Asiaa on tarkasteltu muun muassa asutuksen, luontoarvojen, maiseman, rakennettavuuden, sähköverkkoliitynnän ja Puolustusvoimien kannalta”, Mäkipelto kertoo.

Pohjan Voima on toimittanut hanketta koskevan kaavoitusaloitteen Parkanon ja Ikaalisten kaupungeille. Hankkeesta järjestetään avoin esittelytilaisuus, kun kaavoitusaloitteet on käsitelty. Esittelytilaisuudesta kerrotaan alueen lehdissä ja hankesivustolla www.kangaslamminenergia.fi.

”Haluamme keskustella hankkeesta mahdollisimman laajasti paikallisten ihmisten kanssa, jotta suunnitelmasta saadaan niin hyvä kuin mahdollista. Emme me voi koskaan tuntea aluetta niin hyvin kuin ihmiset, jotka asuvat täällä. Siksi keskustelu on äärimmäisen tärkeää”, Mäkipelto kertoo.

Pohjan Voiman omien selvitysten lisäksi alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA), joka käynnistyy alkuvuodesta.

Alustavassa suunnitelmassa tuulivoimaloiden määrä on 7–20. Tuulivoiman lisäksi tarkoituksena on rakentaa aurinkosähkön tuotantoa sekä akkuteknologiaan perustuva sähkövarasto. Tuuli- ja aurinkopuistoalueen lopullinen laajuus, voimaloiden määrä ja lopulliset sijainnit selviävät kaavoitus- ja lupaprosessin aikana. Ne kestävät tyypillisesti 2–3 vuotta.

Tuuli- ja aurinkopuistoa varten tutkittavan alueen pinta-ala on noin 24 neliökilometriä, ja siitä 22 neliökilometriä sijoittuu Parkanoon. Voimalat sijoitetaan alueen sisäosiin riittävän etäisyyden päähän asutuksesta.

”Yksi tuulivoimala tuottaa sähköä suunnilleen tuhannen sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin”, Mäkipelto kertoo. ”Tuulivoima tuottaa eniten sähköä talvella ja aurinko kesällä. Siksi niiden yhdistäminen tasoittaa sähköntuotannon määrää. Energiavaraston tehtävä on puolestaan tasata sähköntuotannon huippuja.”

Uusiutuvan energian hankkeet tuovat kunnille merkittäviä tuloja. Kiinteistöverotulojen lisäksi rakentaminen ja ylläpito työllistävät paikallisia yrityksiä. Pohjan Voima on sitoutunut käyttämään hankkeessa mahdollisimman paljon paikallisia tekijöitä. Hankkeen eri vaiheissa tarvitaan monenlaisia osaajia ja kalustoa, jotka pyritään mahdollisuuksien mukaan löytämään lähialueilta.

”Järjestämme myöhemmin paikallisille yrittäjille tilaisuuden, jossa kerromme tarkemmin tuulivoimahankkeen tarpeista ja kartoitamme, millaista osaamista täältä löytyy”, Tomi Mäkipelto sanoo.

Lisätiedot

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

Hankesivut

www.kangaslamminenergia.fi

12.6.2024

Finsilva ja Pohjan Voima syventävät yhteistyötään

Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa Finsilvan mailla. Yhteistyö avaa mahdollisuuksia uusille tuuli- ja aurinkopuistoille sekä akkuvarastoille. Suomalainen energiayhtiö Pohjan…

12.1.2024

Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuistoa Alajärvelle

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuiston rakentamista Koppelonevalle, joka sijaitsee Alajärven koillisosassa. Tätä varten yhtiö hakee Alajärven kaupungilta suunnittelutarveratkaisua. Lisäksi…

29.9.2023

Pohjan Voima etsii maankäyttöpäällikköä

Vahvistamme tiimiämme ja etsimme maankäyttöpäällikköä osaksi kokenutta ja tiivistä työyhteisöämme. Maankäyttöpäällikkönä vastaat Suomessa sijaitsevien tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden toteutukseen tarvittavien maanvuokrasopimusten…