15.11.2022

Karstulan kaakkoisosaan suunniteltu tuulivoimahanke etenee

Tuulipuistojen verotulojen ansiosta voimme pitää kuntapalveluissa nykyisen tason yllä, kunnanjohtaja Pekka Kanervio sanoo.

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima jatkaa Karstulan kaakkoisosaan suunnitellun tuulipuiston kehittämistä. Hanketta koskeva kaavoitusaloite hyväksyttiin Karstulan kunnanhallituksessa kesäkuussa 2022. Sen jälkeen hankesuunnitelmaa on täsmennetty, ja kunnanhallitus hyväksyi päivitetyn kaavoitusaloitteen kokouksessaan maanantaina 14.11.2022.

”On hienoa, että hanke etenee jouhevasti Karstulassa. Olemme jo tehneet ensimmäiset luontoselvitykset, ja seuraavaksi starttaa YVA ja kaavaprosessi”, Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo.

Aiemmin Leinnevankankaan nimellä julkaistu projekti on nyt nimeltään Tukkimäen tuulipuisto. Uusi nimi kuvaa paremmin hankealueen nykyistä sijaintia Karstulassa.

”Julkaisimme syyskuussa uuden vihreän strategian, jossa pyrimme edistämään energiaomavaraisuutta. Tuulivoima sopii meille siis erittäin hyvin. Tuulipuistohankkeet osoittavat, että olemme oikealla tiellä”, sanoo Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kanervio.

Karstulassa on vireillä tai toiminnassa yhteensä kuusi tuulivoimahanketta. Joidenkin tuulipuistojen yhteyteen on suunniteltu aurinkovoimaloita. Kanervio kertoo, että aurinkopaneeleja on asennettu myös esimerkiksi uuden terveysaseman ja uuden koulun katoille.

”Tuulipuistojen verotulot ovat meille merkittävä tulonlähde. Niiden ansiosta voimme pitää kuntapalveluissa nykyisen tason yllä. Ilman tuulivoimahankkeita se olisi vaikeaa. Kun asukasluku pienenee, kunnan valtionosuudet ovat vähenemään päin”, Kanervio kertoo.

”Tuulipuistoilla on myös tärkeä työllistävä vaikutus. Hankkeet työllistävät paikallisia urakoitsijoita ja erilaisten palvelujen tarjoajia sekä rakentamis- että ylläpitovaiheessa.”

Hankealue sijoittuu Karstulan eteläosaan tien 648 molemmin puolin. Alue on pääosin metsätalouskäytössä ja siellä on myös turpeen tuotantoalue. Lähistöllä ei ole suojelualueita eikä maakunnallisesti tai valtakunnallisesti tärkeitä kulttuuriympäristökohteita.

Alustavassa suunnitelmassa Tukkimäen tuulipuisto käsittäisi 8–13 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu nimellisteho on noin 70–130 megawattia.

Voimaloiden lopullinen määrä ja tarkka sijainti selviävät kaavoitus- ja lupaprosesseissa, jotka kestävät tyypillisesti useita vuosia. Lopullisen päätöksen tuulipuistojen rakentamisesta tekee aina suunnittelualueen kunta. Jos Tukkimäen hanke toteutuu, tuulisähkön tuotanto alkaa aikaisintaan vuonna 2026.

”Voimaloiden sijoittelussa noudatamme Karstulan kunnan linjaamia minimietäisyyksiä asutukseen. Kartoitamme normaaliin tapaan myös mahdolliset herkät eläinlajit ja tärkeät luontokohteet”, Mäkipelto kertoo. Hankkeen seuraava askel on YVA eli ympäristövaikutusten arviointi.

Pohjan Voima on suomalainen energiayhtiö, jonka omistajiin ja rahoittajiin kuuluu muun muassa LähiTapiola. Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa itse kehittämänsä hankkeet ja jäädä myös operoimaan sähköntuotantoa. Tuulivoiman lisäksi yritys suunnittelee ja toteuttaa aurinkoenergiahankkeita.

Pohjan Voima kertoo hankkeesta ja sen etenemisestä sivustolla tukkimaki.fi.

LISÄTIEDOT

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

21.3.2023

Pohjan Voima hakee vahvistusta hankekehitys- ja toteutustiimiin

Haluatko mukaan meidän hyvään ja mutkattomaan tiimiimme? Etsimme oma-aloitteista projektipäällikköä vastaamaan tuulivoimahankkeidemme sähköistyksestä. Projektipäällikkönä vastaat tuulipuistojen sisäisen sähköverkon, sähköaseman ja…

14.3.2023

Ruotsalainen Arise sijoittaa Pohjan Voimaan

Tukholman pörssissä noteerattu tuulivoimayhtiö Arise ja Pohjan Voima ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta. Ruotsalainen uusiutuvaan energiaan erikoistunut Arise AB ja Pohjan…

6.2.2023

Pohjan Voima suunnittelee tuulipuistoa Joutsan Höystösensuolle

Alueen maanvuokraehdot on sovittu paikallisista maanomistajista koostuvan neuvottelukunnan kanssa. Jos hanke toteutuu, sähköntuotanto alkaa aikaisintaan 2027. Pohjan Voima on jättänyt…