Energian varastointi

Uusiutuvan energian tuotanto, kuten tuuli- ja aurinkoenergia, on Suomessa sääriippuvaista. Siksi energiantuotannon ja -kulutuksen vaihteluja tulee tulevaisuudessa tasata entistä tehokkaammalla energian varastoinnilla.

Tulevaisuuden energiajärjestelmässä vety voi toimia tehokkaana energiavarastona. Pohjan Voima tutkii myös uusiutuvilla energianlähteilla, kuten tuuli- tai aurinkovoimalla, tuotetun vedyn mahdollisuuksia.

Vetyä voidaan käyttää polttoaineena kaasuturbiineissa, jotka voivat tuottaa siitä sähköä. Teknologian kustannustehokkuuden kehittyessä toinen tapa on käyttää vetyä polttokennoissa. Puhtaan vedyn polttamisesta ei synny lainkaan päästöjä – ainut lopputuote sähkön lisäksi on vesi.

Elektrolyysin avulla vedyn tuotantoprosessista voidaan saada täysin päästötön. Prosessissa vesimolekyylit hajotetaan sähkön avulla hapeksi ja vedyksi, joista jälkimmäinen varastoidaan.

Tässä onkin tulevaisuuden vetypohjaisen energiantuotannon avain: kun aurinko- ja tuulivoiman tuotanto ylittää sähkön kulutuksen tarpeen, ”ylimääräinen” sähkö voidaan käyttää vedyn tuottamiseen. Vety varastoidaan ja otetaan käyttöön, kun aurinko- ja tuulivoimaa ei ole saatavilla.