29.11.2022

Pohjan Voima ja Taaleri Energia suunnittelevat tuulipuistoa Puolangalle

Pohjan Voima ja Taaleri Energia suunnittelevat tuulipuistoa Puolangan lounaisosaan. Hanketta koskeva kaavoitusaloite hyväksyttiin Puolangan kunnanvaltuustossa tiistaina 1. marraskuuta.

”Tavoitteena on yhdistää hanke toiseen tuulipuistoon, jota suunnittelemme Taaleri Energian kanssa Vaalaan kuntarajan toiselle puolelle. Näin molemmat kunnat pääsevät hyötymään tuulienergian eduista”, sanoo Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto.

Jos molemmat hankkeet toteutuvat, ne voivat hyödyntää yhteistä sähköverkkoliittymää ja muuta infrastruktuuria.

Haarasuonkangas sijaitsee Vaalan rajalla noin 25–30 kilometriä Puolangan keskustaajamasta lounaaseen. Alustavassa suunnitelmassa Puolangan tuulipuistoon tulisi enintään yhdeksän tuulivoimalaa, joiden nimellisteho on noin 60–90 megawattia.

Haarasuonkankaan tuulipuisto ei ole ainoa Puolangalle suunnitteilla oleva tuulipuisto, vaan kuntaan on suunnitteilla yhteensä seitsemän tuulipuistoa.

”Kunnan tietoinen linja on ollut hyväksyä kaikki tuulipuistohankkeet kaavoitus- ja YVA-menettelyyn. Tämä on ollut oikea valinta, koska nyt hanketoimijat joutuvat selvittämään myös tuulipuistojen yhteisvaikutukset. Emme tiedä vielä, kuinka moni hankkeista toteutuu. Viime kädessä päätöksen tekee aina kunnanvaltuusto tehtyjen selvitysten perusteella”, Puolangan pormestari Harri Peltola sanoo.

”Tuulipuistojen verotulot ovat kunnalle merkittävät, etenkin kun verotulot pienenevät hyvinvointialueuudistuksen myötä. Kiinteistöveron määrä tuplaantuu tai moninkertaistuu nykyiseen verrattuna, riippuen siitä kuinka moni hanke lopulta toteutuu.”

Mäkipelto ja Peltola korostavat, että kaikkien hankkeiden suunnitelmat ovat vasta alkuvaiheessa, ja kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa niihin pitkin matkaa.

Taaleri Energian kehityspäällikkö Pauli Maaninka muistuttaa tuulivoiman hyödyistä koko Suomen mittakaavassa.

”Maalla sijaitseva tuulivoimala on kaikkein edullisin tapa tuottaa sähköä. Siksi jokainen uusi tuulipuisto alentaa suomalaisten sähkölaskua. Kotimaiset energianlähteet vähentävät myös riippuvuutta tuontienergiasta”, Maaninka sanoo.

”Ymmärrän, että tuulivoimaan liittyy monenlaisia kysymyksiä. Minulle voi aina soittaa suoraan ja kysyä, jos jokin asia mietityttää”, Tomi Mäkipelto sanoo.

Puolangan hankealue on enimmäkseen talousmetsää ja suota, ja se on pääosin valtion omistuksessa.

”Me haluamme pitää huolen, että voimaloista olisi mahdollisimman vähän haittaa kenellekään. Esimerkiksi asuinrakennuksiin on voimalapaikoilta vähintään noin kahden kilometrin etäisyys”, Mäkipelto kertoo.

Hankkeen seuraava askel on YVA eli ympäristövaikutusten arviointimenettely. Sen aikana tutkitaan tuulipuiston vaikutuksia asukkaisiin, maisemaan ja ympäristöön. YVAssa selvitetään muun muassa mahdolliset herkät eläinlajit ja tärkeät luontokohteet.

Voimaloiden lopullinen määrä ja tarkka sijainti selviävät kaavoitus- ja lupaprosessin aikana. Jos hanke toteutuu, tuulisähkön tuotanto alkaa arviolta aikaisintaan vuonna 2027–2028.

Pohjan Voima ja Taaleri Energia järjestävät kaikille avoimen keskustelutilaisuuden hankkeesta 8.12 klo 17. Tilaisuus järjestetään etäkokouksena. Osallistumisohjeet löytyvät hankkeen verkkosivustolta www.haarasuonkangas.fi.

Pohjan Voima on suomalainen energiayhtiö, jonka omistajiin ja rahoittajiin kuuluu muun muassa LähiTapiola. Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa itse kehittämänsä hankkeet ja jäädä myös operoimaan sähköntuotantoa. Tuulivoiman lisäksi yritys suunnittelee ja toteuttaa aurinkoenergiahankkeita.

Taaleri Energia on Suomen suurin tuulienergian tuottaja. Yhtiö kehittää teollisen kokoluokan tuuli- ja aurinkovoimahankkeita sekä sijoittaa niihin Suomessa ja ulkomailla. Taaleri Energia on osa Helsingin pörssiin listattua Taaleri-konsernia.

LISÄTIEDOT

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

Pauli Maaninka
Kehityspäällikkö, Taaleri Energia Oy
+358 50 527 5550
pauli.maaninka@taaleri.com

21.3.2023

Pohjan Voima hakee vahvistusta hankekehitys- ja toteutustiimiin

Haluatko mukaan meidän hyvään ja mutkattomaan tiimiimme? Etsimme oma-aloitteista projektipäällikköä vastaamaan tuulivoimahankkeidemme sähköistyksestä. Projektipäällikkönä vastaat tuulipuistojen sisäisen sähköverkon, sähköaseman ja…

14.3.2023

Ruotsalainen Arise sijoittaa Pohjan Voimaan

Tukholman pörssissä noteerattu tuulivoimayhtiö Arise ja Pohjan Voima ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta. Ruotsalainen uusiutuvaan energiaan erikoistunut Arise AB ja Pohjan…

6.2.2023

Pohjan Voima suunnittelee tuulipuistoa Joutsan Höystösensuolle

Alueen maanvuokraehdot on sovittu paikallisista maanomistajista koostuvan neuvottelukunnan kanssa. Jos hanke toteutuu, sähköntuotanto alkaa aikaisintaan 2027. Pohjan Voima on jättänyt…