16.5.2022

Pohjan Voima ja Metsähallitus aloittavat tuulivoimaloiden hankesuunnittelun Pyhäjärven Moskuankankaan alueelle

Uusi tuulivoimahanke käynnistetään seudun asukkaiden keskustelutilaisuudella.

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima aloittaa yhteistyössä Metsähallituksen kanssa tuulipuiston hankesuunnittelun Pyhäjärven Moskuankankaan alueelle. Hankealue sijaitsee noin 25–33 kilometriä Pyhäjärven keskustaajamasta lounaaseen, Haapajärven ja Pihtiputaan rajalla.

Tavoitteena on rakentaa alueelle alustavasti 26 tuulivoimalaa, joiden nimellinen teho on 160–260 MW. Voimaloiden määrä ja teho tarkentuvat suunnitteluprosessin aikana.

Hankealueesta noin puolet on valtion omistuksessa ja noin puolet yksityisten maanomistajien omistuksessa. Yksityismaiden osalta Pohjan voima on tehnyt vuokrasopimukset. Myös valtion alueet vuokrataan hankkeelle, niitä ei myydä.

Pyhäjärven kaupunginhallitus hyväksyi hanketta koskevan kaavoitusaloitteen kokouksessaan 19.4.

”Alue sopii hyvin tuulisähkön tuotantoon”, Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo. ”Voimaloiden lähialueilla on vähän asutusta ja maat ovat pääosin metsätalouskäytössä. Nyt käynnistyvän ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana huolehditaan hankkeen yhteensovittamisesta luontoarvojen ja paikallisten asukkaiden kannalta.”

Tuulipuistohanke julkistetaan keskustelutilaisuudessa, joka järjestetään seudun asukkaille torstaina 19.5. klo 17 verkkokokouksena. Tilaisuuden linkki on saatavilla hankkeen projektisivuilla moskuankangas.fi.

Toimitusjohtaja Mäkipelto odottaa hyvää yhteistyötä seudun asukkaiden ja maanomistajien kanssa:

”Uskomme sellaiseen vuoropuheluun, jossa kuunnellaan aidosti toista ihmistä. Haluamme hoitaa asiat niin hyvin kuin mahdollista ja toimia ihmistä ja luontoa kunnioittaen. Jos kysymyksiä herää, paikalliset ihmiset voivat olla yhteydessä suoraan minuun. Ihmisten lisäksi meidän täytyy ottaa huomioon myös ne sidosryhmät, jotka eivät osaa puhua omasta puolestaan. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan laajasti hankkeen mahdollisia vaikutuksia alueen luontoon ja eläimiin.”

”Metsähallituksella on pitkä ja laaja kokemus tuulivoiman hankekehityksestä ja erilaisten toimintojen yhteensovittamisesta valtion alueilla. Tässäkin tapauksessa tuulivoima-alue olisi edelleenkin käytettävissä mm. ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja muuhun virkistyskäyttöön”, hankekehityspäällikkö Ville Koskimäki Metsähallituksesta kertoo.

Mäkipellon mukaan tavoitteena on käyttää hankkeessa mahdollisimman paljon paikallisia ammattilaisia ja alueella toimivia urakoitsijoita.

”Toteutuessaan hanke tuottaisi Pyhäjärven kaupungille merkittävät kiinteistöverotulot, yksityisille maanomistajille maanvuokratuloja ja paikallisille urakoitsijoille töitä hankkeen rakentamisessa ja hankealueen kunnossapidossa.”

”Pidämme jalat maassa ja tunnustamme sen tosiasian, ettei mikään energian tuotanto ole täysin haitatonta eikä edes päästötöntä. Vähäpäästöisen tuulisähkön tuottaminen kotimaassa on kuitenkin järkevämpää ja kestävämpää kuin ulkomaiseen ostosähköön tai polttoaineeseen tukeutuminen. Hyvän teknisen kehityksen ansiosta Moskuankankaan hanke voidaan toteuttaa ilman Suomen valtion tukea.”

Metsähallitus hallinnoi valtion omistamia maa- ja vesialueita. ”Tavoitteenamme on kolminkertaistaa valtion alueilla tuotetun uusiutuvan energian määrä vuoteen 2030 mennessä. Tämä auttaisi Suomea pääsemään irti fossiilisista polttoaineista ja lisäisi myös energian tuotantomme omavaraisuutta”, Koskimäki sanoo.

Pohjan Voiman avainhenkilöillä on pitkä kokemus energia-alalta ja teollisuudesta. Pohjan Voiman omistavat yhtiön avainhenkilöt ja vakuutusyhtiö LähiTapiola. Pohjan Voima on perustanut hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten täysin omistamansa tytäryhtiön Moskuankankaan Tuulipuisto Oy:n, jonka kotipaikka on Pyhäjärvi.

LISÄTIEdOT
Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

Ville Koskimäki
hankekehityspäällikkö, Metsähallitus Kiinteistökehitys
+358 40 536 9582
ville.koskimaki@metsa.fi

HANKESIVUT
moskuankangas.fi

27.1.2023

Leinnevankankaan tuulipuistohanke uuteen käsittelyyn Saarijärvellä

Saarijärven kaupunki käsittelee uudestaan Leinnevankankaan tuulipuiston kaavoitusaloitetta. Kaavoituksen aloittamisesta päättävät kaupungin luottamushenkilöt. Pohjan Voima suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Saarijärvelle yhteistyössä Metsähallituksen…

29.11.2022

Pohjan Voima ja Taaleri Energia suunnittelevat tuulipuistoa Puolangalle

Pohjan Voima ja Taaleri Energia suunnittelevat tuulipuistoa Puolangan lounaisosaan. Hanketta koskeva kaavoitusaloite hyväksyttiin Puolangan kunnanvaltuustossa tiistaina 1. marraskuuta. ”Tavoitteena on…

15.11.2022

Karstulan kaakkoisosaan suunniteltu tuulivoimahanke etenee

Tuulipuistojen verotulojen ansiosta voimme pitää kuntapalveluissa nykyisen tason yllä, kunnanjohtaja Pekka Kanervio sanoo. Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima jatkaa Karstulan kaakkoisosaan…