12.3.2021

Suomalaiset haluavat lisätä uusiutuvaa energiaa

Energiateollisuus ry:n vuotuisessa Suomalaisten energia-asenteet -tutkimuksessa on selvitetty kansalaisten näkemyksiä energiapolitiikasta jo neljänkymmenen vuoden ajan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää väestön mielipiteitä ja asenteita energia-asioita kohtaan. Vuoden 2020 tutkimus toteutettiin lokakuussa, ja otoskoko on 1 000 henkilöä.

Suomalaisten mielestä poliittisilla päätöksillä pitäisi ensisijaisesti tavoitella kohtuullista energian hintaa ja uusiutuvan energian osuuden lisäämistä. Kolmanneksi tärkeimpänä tavoitteena kansalaiset mainitsevat ilmastonmuutoksen hillitsemisen.

Sähköntuotantoa halutaan kehittää erityisesti aurinkosähkön ja tuulivoiman suuntaan, joiden osuutta lisäisi yli 80 % vastaajista. Myös muiden uusiutuvien osuutta haluttaisiin nostaa, sillä bioenergiaa ja vesivoimaa lisäisi yli 50 % vastaajista.

Lisätietoja (PDF) 

21.3.2023

Pohjan Voima hakee vahvistusta hankekehitys- ja toteutustiimiin

Haluatko mukaan meidän hyvään ja mutkattomaan tiimiimme? Etsimme oma-aloitteista projektipäällikköä vastaamaan tuulivoimahankkeidemme sähköistyksestä. Projektipäällikkönä vastaat tuulipuistojen sisäisen sähköverkon, sähköaseman ja…

14.3.2023

Ruotsalainen Arise sijoittaa Pohjan Voimaan

Tukholman pörssissä noteerattu tuulivoimayhtiö Arise ja Pohjan Voima ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta. Ruotsalainen uusiutuvaan energiaan erikoistunut Arise AB ja Pohjan…

6.2.2023

Pohjan Voima suunnittelee tuulipuistoa Joutsan Höystösensuolle

Alueen maanvuokraehdot on sovittu paikallisista maanomistajista koostuvan neuvottelukunnan kanssa. Jos hanke toteutuu, sähköntuotanto alkaa aikaisintaan 2027. Pohjan Voima on jättänyt…