12.3.2021

Suomalaiset haluavat lisätä uusiutuvaa energiaa

Energiateollisuus ry:n vuotuisessa Suomalaisten energia-asenteet -tutkimuksessa on selvitetty kansalaisten näkemyksiä energiapolitiikasta jo neljänkymmenen vuoden ajan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää väestön mielipiteitä ja asenteita energia-asioita kohtaan. Vuoden 2020 tutkimus toteutettiin lokakuussa, ja otoskoko on 1 000 henkilöä.

Suomalaisten mielestä poliittisilla päätöksillä pitäisi ensisijaisesti tavoitella kohtuullista energian hintaa ja uusiutuvan energian osuuden lisäämistä. Kolmanneksi tärkeimpänä tavoitteena kansalaiset mainitsevat ilmastonmuutoksen hillitsemisen.

Sähköntuotantoa halutaan kehittää erityisesti aurinkosähkön ja tuulivoiman suuntaan, joiden osuutta lisäisi yli 80 % vastaajista. Myös muiden uusiutuvien osuutta haluttaisiin nostaa, sillä bioenergiaa ja vesivoimaa lisäisi yli 50 % vastaajista.

Lisätietoja (PDF) 

12.6.2024

Finsilva ja Pohjan Voima syventävät yhteistyötään

Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa Finsilvan mailla. Yhteistyö avaa mahdollisuuksia uusille tuuli- ja aurinkopuistoille sekä akkuvarastoille. Suomalainen energiayhtiö Pohjan…

12.1.2024

Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuistoa Alajärvelle

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuiston rakentamista Koppelonevalle, joka sijaitsee Alajärven koillisosassa. Tätä varten yhtiö hakee Alajärven kaupungilta suunnittelutarveratkaisua. Lisäksi…

30.11.2023

Pohjan Voima suunnittelee tuuli- ja aurinkopuistoa Parkanoon ja Ikaalisiin

Kaavoitusaloite on lähetetty käsiteltäväksi molemmille kaupungeille. Energiayhtiö Pohjan Voima on aloittanut tuuli- ja aurinkopuiston hankesuunnittelun Kangaslammin alueelle. Se sijoittuu pääosin…