6.6.2022

Pohjan Voima suunnittelee tuulipuistoa Saarijärvelle ja Karstulaan

”Ympäristövaikutukset selvitetään huolellisesti. Kotimaisena toimijana haluamme hoitaa myös vuokra-asiat mahdollisimman vastuullisesti ja reilusti.”

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima aloittaa tuulipuiston hankesuunnittelun Leinnevankankaan alueelle, joka sijoittuu osittain Saarijärvelle ja osittain Karstulaan. Noin kymmenen kilometriä Saarijärven keskustasta pohjoiseen sijaitseva Leinnevankangas on tunnistettu tuulivoiman tuotantoon sopivaksi alueeksi Keski-Suomen Liiton tuulivoimapotentiaalin selvityksissä.

”Haluamme löytää parhaat ratkaisut ja toimia vastuullisesti”, Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo.

”Asukkaiden virkistyskäytölle tärkeä maakuntaura kulkee alueen kautta, ja siksi olemme jo aloittaneet siellä kattavat ympäristöselvitykset. Tähän mennessä tietoomme ei ole tullut esteitä tuulivoiman rakentamiselle.”

Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa Leinnevankankaalle noin 20 tuulivoimalaa, joiden nimellinen teho on yhteensä noin 120–200 MW. Pohjan Voiman omien selvitysten lisäksi alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Voimaloiden määrä ja sijoittelu täsmentyvät suunnittelun ja YVA-prosessin kuluessa. Sen tarkoituksena on selvittää, sopiiko alueelle alustavan suunnitelman mukainen tuulipuisto. Jos vastaus on myönteinen, selvitetään yksittäisten voimaloiden paikat siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa alueen käyttäjille ja ympäristölle.

”Tuulivoiman tuottaminen on järkevää Suomelle ja kannattavaa keskisuomalaiselle aluetaloudelle”, Mäkipelto sanoo. ”Leinnevankangas vaikuttaa hyvältä sijainnilta. Me emme kuitenkaan tunne aluetta yhtä hyvin kuin Saarijärven ja Karstulan asukkaat. Siksi kuuntelemme tarkasti paikallisia näkemyksiä ja kannustamme kaikkia avoimeen vuoropuheluun.”

Leinnevankankaan hankkeesta järjestetään kaikille avoin kuntalaisesittely Saarijärven kaupungin Saarijärvi-salissa maanantaina 6.6. klo 19. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä.

Pohjan Voiman suunnittelema hankealue on laajuudeltaan noin 42 km2, josta suurin osa sijaitsee Saarijärven puolella. Alustava suunnittelu on tehty Saarijärven kaupungin ja Karstulan kunnan tuulivoimakaavoituksen määrittelyjen mukaisesti ja siinä on huomioitu ohjeistuksen määräämät etäisyydet vakituiseen asutukseen ja vapaa-ajan kiinteistöihin. Pyhä-Häkin kansallispuiston rajalle on voimalaitosalueelta noin neljä kilometriä.

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto pitää Saarijärven ja Karstulan ohjeistuksia poikkeuksellisen konkreettisina:

”Ne varmistavat, että kunnan päättäjien linjaukset ja tietotarpeet huomioidaan suunnitelmissa jo alusta asti. Monet suomalaiset kaupungit ja kunnat voisivat ottaa mallia täkäläisestä kaavoituksesta.”

Leinnevankankaan hankkeen talousvaikutukset ovat merkittäviä. Nykyisillä sähkönhinnoilla maanomistajat saisivat vuokratuloja 35 vuoden aikana yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroja kertyisi Saarijärvelle ja Karstulaan yhteensä noin 0,6 miljoonaa vuodessa. Myös Pohjan Voiman täysin omistama hankeyhtiö Leinnevankankaan Tuulipuisto Oy on rekisteröity Saarijärvelle.

”Luvut perustuvat oletukseen, että voimaloita on 20. Jos voimaloiden määrä vähenee kaavoitusprosessin kuluessa, myös hankkeen taloudellinen hyöty supistuu jonkin verran.”

Maa-alueiden vuokrat on sidottu voimaloiden tulevaan tuottoon. Merkittävä osa hankealueen maista on jo vuokrattu hankkeen käyttöön.

”Tällainen malli varmistaa sen, että olemme samassa veneessä maanomistajien ja kuntalaisten kanssa”, Mäkipelto sanoo.

”Haluamme antaa kaikille alueella maata omistaville mahdollisuuden vuokrata maansa meille ja saada osuuden voimaloiden tuotosta. Kotimaisena toimijana haluamme hoitaa myös vuokra-asiat mahdollisimman vastuullisesti ja reilusti. Jokainen maanomistaja päättää tietysti vapaasti omasta maastaan, eikä aluetta ole pakko vuokrata.”

Mäkipellon mukaan tuulivoiman vaikutukset aluetalouteen ovat ennustettavia ja pitkäaikaisia. Alueet vuokrataan vähintään 35 vuodeksi. Kaikille kaava-alueen maanomistajille maksetaan vuokra koko ajalta riippumatta siitä, sijoittuuko kyseiselle alueelle voimaloita tai niiden tarvitsemia huoltoteitä. Lisäksi paikallisille urakoitsijoille on tarjolla töitä hankkeen rakentamisessa ja hankealueen kunnossapidossa.

Pohjan Voima on jättänyt Leinnevankankaan hanketta koskevan kaavoitusaloitteen, ja tavoitteena on käsitellä se kesäkuussa 2022. Mikäli Saarijärven kaupunginhallitus ja Karstulan kunnanhallitus päättävät käynnistää tuulivoimayleiskaavoituksen, käynnistetään hanketta koskien myös ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Kaavoitus- ja lupaprosessien aikatauluista riippuen voimaloiden rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025, ja tuulisähkön tuotanto voisi alkaa seuraavana vuonna.  Suunniteltavien tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 330 metriä: tornin korkeus on 220 metriä ja siiven pituus 110 metriä. Yksittäisen voimalan nimellisteho on 6–12 MW.

Pohjan Voima on suomalaisessa omistuksessa oleva energiayhtiö, jonka omistajiin ja rahoittajiin kuuluu muun muassa LähiTapiola. Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa itse kehittämänsä hankkeet ja jäädä operoimaan sähköntuotantoa.

LISÄTIEDOT
Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092

HANKESIVUT
leinnevankangas.fi

12.6.2024

Finsilva ja Pohjan Voima syventävät yhteistyötään

Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa Finsilvan mailla. Yhteistyö avaa mahdollisuuksia uusille tuuli- ja aurinkopuistoille sekä akkuvarastoille. Suomalainen energiayhtiö Pohjan…

12.1.2024

Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuistoa Alajärvelle

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuiston rakentamista Koppelonevalle, joka sijaitsee Alajärven koillisosassa. Tätä varten yhtiö hakee Alajärven kaupungilta suunnittelutarveratkaisua. Lisäksi…

30.11.2023

Pohjan Voima suunnittelee tuuli- ja aurinkopuistoa Parkanoon ja Ikaalisiin

Kaavoitusaloite on lähetetty käsiteltäväksi molemmille kaupungeille. Energiayhtiö Pohjan Voima on aloittanut tuuli- ja aurinkopuiston hankesuunnittelun Kangaslammin alueelle. Se sijoittuu pääosin…