2.2.2021

Tuulivoimalla katettiin 10 % Suomen sähkönkulutuksesta vuonna 2020

Suomen Tuulivoimayhdistys ry on julkaissut vuotuiset tilastot tuulivoiman tuotannosta ja kasvunäkymistä Suomessa.

Vuoden 2020 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti ylsi yhteensä 2 586 megawattiin ja 821 tuulivoimalaan. Suomen tuulivoimaloiden tuottaman sähkön määrä kasvoi viime vuonna 32 % edellisvuoteen verrattuna: vuonna 2020 tuulivoimaloilla tuotettiin 7 788 gigawattituntia puhdasta sähköä, mikä vastaa noin 10 % koko Suomen sähkönkulutuksesta.

Tuulivoimainvestointien odotetaan kasvavan erittäin merkittävästi tulevina vuosina. Uudet tuulivoimahankkeet toteutetaan pääosin markkinaehtoisesti, ilman valtion tukea. Vuonna 2021 tuulivoimakapasiteetin odotetaan kasvavan yhteensä 990 megawatilla, jolloin tuulisähkön tuotanto voi vuonna 2022 nousta jopa 11 terawattituntiin.

Lisätietoja »

12.6.2024

Finsilva ja Pohjan Voima syventävät yhteistyötään

Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa Finsilvan mailla. Yhteistyö avaa mahdollisuuksia uusille tuuli- ja aurinkopuistoille sekä akkuvarastoille. Suomalainen energiayhtiö Pohjan…

12.1.2024

Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuistoa Alajärvelle

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuiston rakentamista Koppelonevalle, joka sijaitsee Alajärven koillisosassa. Tätä varten yhtiö hakee Alajärven kaupungilta suunnittelutarveratkaisua. Lisäksi…

30.11.2023

Pohjan Voima suunnittelee tuuli- ja aurinkopuistoa Parkanoon ja Ikaalisiin

Kaavoitusaloite on lähetetty käsiteltäväksi molemmille kaupungeille. Energiayhtiö Pohjan Voima on aloittanut tuuli- ja aurinkopuiston hankesuunnittelun Kangaslammin alueelle. Se sijoittuu pääosin…