2.2.2021

Tuulivoimalla katettiin 10 % Suomen sähkönkulutuksesta vuonna 2020

Suomen Tuulivoimayhdistys ry on julkaissut vuotuiset tilastot tuulivoiman tuotannosta ja kasvunäkymistä Suomessa.

Vuoden 2020 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti ylsi yhteensä 2 586 megawattiin ja 821 tuulivoimalaan. Suomen tuulivoimaloiden tuottaman sähkön määrä kasvoi viime vuonna 32 % edellisvuoteen verrattuna: vuonna 2020 tuulivoimaloilla tuotettiin 7 788 gigawattituntia puhdasta sähköä, mikä vastaa noin 10 % koko Suomen sähkönkulutuksesta.

Tuulivoimainvestointien odotetaan kasvavan erittäin merkittävästi tulevina vuosina. Uudet tuulivoimahankkeet toteutetaan pääosin markkinaehtoisesti, ilman valtion tukea. Vuonna 2021 tuulivoimakapasiteetin odotetaan kasvavan yhteensä 990 megawatilla, jolloin tuulisähkön tuotanto voi vuonna 2022 nousta jopa 11 terawattituntiin.

Lisätietoja »

27.1.2023

Leinnevankankaan tuulipuistohanke uuteen käsittelyyn Saarijärvellä

Saarijärven kaupunki käsittelee uudestaan Leinnevankankaan tuulipuiston kaavoitusaloitetta. Kaavoituksen aloittamisesta päättävät kaupungin luottamushenkilöt. Pohjan Voima suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Saarijärvelle yhteistyössä Metsähallituksen…

29.11.2022

Pohjan Voima ja Taaleri Energia suunnittelevat tuulipuistoa Puolangalle

Pohjan Voima ja Taaleri Energia suunnittelevat tuulipuistoa Puolangan lounaisosaan. Hanketta koskeva kaavoitusaloite hyväksyttiin Puolangan kunnanvaltuustossa tiistaina 1. marraskuuta. ”Tavoitteena on…

15.11.2022

Karstulan kaakkoisosaan suunniteltu tuulivoimahanke etenee

Tuulipuistojen verotulojen ansiosta voimme pitää kuntapalveluissa nykyisen tason yllä, kunnanjohtaja Pekka Kanervio sanoo. Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima jatkaa Karstulan kaakkoisosaan…