12.6.2024

Finsilva ja Pohjan Voima syventävät yhteistyötään

Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa Finsilvan mailla. Yhteistyö avaa mahdollisuuksia uusille tuuli- ja aurinkopuistoille sekä akkuvarastoille.

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima ja Suomen neljänneksi suurin maanomistaja Finsilva aloittavat entistä syvemmän yhteistyön. Sen tarkoituksena on löytää Finsilvan kiinteistökannasta tuulivoimalle, aurinkoenergialle ja akkuhankkeille sopivia alueita – ja ryhtyä kehittämään niitä yhdessä. Nyt on tunnistettu viisi ensimmäistä hankealuetta, joiden kanssa lähdetään liikkeelle.

Uusiutuva energia ja siihen liittyvä liiketoiminta on yksi Finsilvan strategian kivijaloista.

”Vastuullisuus ja luonnon monimuotoisuus ovat meidän toiminnan keskiössä. Olemme seuranneet Pohjan Voiman toimintaa läheltä jo jonkin aikaa. He kehittävät hankkeita pitkäjänteisesti ja järkevästi. Siksi yhteistyön syventäminen tuntuu luontevalta”, sanoo Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen.

Kolme Pohjan Voiman nykyistä tuulipuistohanketta sijaitsee Finsilvan osittain omistamilla alueilla Karstulassa, Keuruulla ja Parkanossa. Nyt tunnistetut viisi uutta hankealuetta ovat kaikki esisuunnitteluvaiheessa, ja alueilla on edellytyksiä arviolta 500 megawatin tuuli- ja aurinkovoiman tuotannolle.

Jatkossa Finsilvalla ja sen omistajilla on mahdollisuus tehdä vähemmistösijoituksia yhteistyön puitteissa kehitettyihin hankkeisiin niiden investointivaiheessa. Finsilvan omistavat kotimaisen rahastoyhtiö Dasoksen rahastot ja työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Yhteistyö antaa suomalaisille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa Suomessa tuotettavaan uusiutuvaan energiaan.

Pohjan Voimalle tiivis yhteistyö suuren metsänomistajan kanssa on tärkeää.

”Kumppanuus avaa meille uudenlaisen mallin tehdä Finsilvan kanssa yhteistyötä sekä hankekehitys- että investointivaiheessa. Yhteistyö lähtee liikkeelle viiden jo tunnistetun hankeaihion kautta. Uskon, että jatkossa löydämme lisää tuuli- ja aurinkovoimalle sopivia alueita”, Pohjan Voiman perustaja ja rahoitusjohtaja Juho Rönni sanoo.

”Luonnon, ihmisen ja taloudellisten intressien sovittaminen yhteen kestävällä ja pitkäjänteisellä tavalla on syvällä meidän molempien ajattelussa.”

Finsilva on yksi suurimmista eurooppalaisista yksityisistä metsänomistajista. Se omistaa noin 130 000 hehtaaria metsää Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjan Voima kehittää uusiutuvan energian hankkeita eri puolilla Suomea. Joukossa on tuulipuistoja, aurinkopuistoja, akkuvarastoja ja näiden yhdistelmiä.

Lisätiedot

Juha Hakkarainen
toimitusjohtaja, Finsilva
040 087 0867
juha.hakkarainen@finsilva.fi

Juho Rönni
perustaja ja rahoitusjohtaja, Pohjan Voima
040 824 8780
juho.ronni@pohjanvoima.fi

 

Pohjan Voima

Pohjan Voima on suomalainen energiayhtiö, jonka omistajiin ja rahoittajiin kuuluvat ruotsalainen pörssiyhtiö Arise ja LähiTapiola. Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa itse kehittämänsä hankkeet ja jäädä myös operoimaan sähköntuotantoa. Tuulivoiman lisäksi yritys suunnittelee ja toteuttaa aurinkoenergiahankkeita sekä sähkövarastoja. Pohjan Voima rakentaa edullista ja luotettavaa energiaa paikallisia ihmisiä ja luontoa kunnioittaen. www.pohjanvoima.fi

Finsilva

Metsä- ja luontopääomayhtiö Finsilva Oyj on yksi Euroopan suurimmista yksityisistä ja itsenäisistä metsänomistajista. Finsilva omistaa noin 130 000 hehtaaria hyvin hoidettua suomalaista metsää. Yhdistämme ympäristöarvot ja markkinatalouden laittamalla luontopääoman tuottamaan kestävällä ja kannattavalla tavalla. Liiketoimintamme ytimen muodostavat metsätalous, uusiutuva energia ja kiinteistöjalostus. www.finsilva.fi

12.1.2024

Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuistoa Alajärvelle

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkopuiston rakentamista Koppelonevalle, joka sijaitsee Alajärven koillisosassa. Tätä varten yhtiö hakee Alajärven kaupungilta suunnittelutarveratkaisua. Lisäksi…

30.11.2023

Pohjan Voima suunnittelee tuuli- ja aurinkopuistoa Parkanoon ja Ikaalisiin

Kaavoitusaloite on lähetetty käsiteltäväksi molemmille kaupungeille. Energiayhtiö Pohjan Voima on aloittanut tuuli- ja aurinkopuiston hankesuunnittelun Kangaslammin alueelle. Se sijoittuu pääosin…

29.9.2023

Pohjan Voima etsii maankäyttöpäällikköä

Vahvistamme tiimiämme ja etsimme maankäyttöpäällikköä osaksi kokenutta ja tiivistä työyhteisöämme. Maankäyttöpäällikkönä vastaat Suomessa sijaitsevien tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden toteutukseen tarvittavien maanvuokrasopimusten…